Zmarł profesor Bolesław Mazurkiewicz.

W niedzielę 22 października na wieczną wachtę odszedł profesor Bolesław Mazurkiewicz, żeglarz,  współzałożyciel, wieloletni prezes i prezes honorowy Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, dzisiaj Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Członek honorowy Yacht Klubu Polski Gdynia. Cześć Jego pamięci.

59edd6fd7d017_o,size,969x565,q,71,h,5d339f

Bolesław Mazurkiewicz urodził się 9 maja 1931 roku w Kościerzynie. W czasie II wojny światowej wraz z ojcem działał w Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Po wojnie wstąpił do harcerskiej drużyny morskiej, gdzie po raz pierwszy zetknął się z żeglarstwem.

Był jednym z sygnatariuszy dokumentu założycielskiego Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (obecnego Pomorskiego Związku Żeglarskiego), z 17 maja 1965 roku, jako przedstawiciel Morskiego Związkowego Klubu Sportowego „Gdynia”. We władzach Związku zasiadał od 18 grudnia 1966 roku, początkowo jako I sekretarz, a od 1968 do 1975 roku wiceprezes ds. organizacyjnych. 25 lutego 1979 roku wybrany został prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Funkcję tę pełnił do 1992 roku, kiedy pomorscy żeglarze przez aklamację, w uznaniu 24-letniej pracy społecznej i zasług dla żeglarstwa regionu gdańskiego, nadali mu tytuł „honorowego prezesa GOZŻ”.

Bolesław Mazurkiewicz zasiadał również w prezydium Rady Rozwoju Żeglarstwa Województwa Gdańskiego od początku jej istnienia. Był także współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” oraz członkiem wielu organizacji morskich, żeglarskich i akademickich.

prof_boleslaw_mazurkiewicz_14_02_2014_Cezary_Spigarski

W 1956 roku Bolesław Mazurkiewicz ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Gdańskiej i rozpoczął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego i Biurze Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego. W 1960 roku przeniósł się do Zakładu Fundamentowania PG, gdzie w 1964 roku otrzymał tytuł doktora nauk technicznych za pracę „Analizy stateczności gródz o podwójnej, zapuszczanej ściance szczelnej w świetle badań w skali naturalnej i na modelach”.

Habilitował się w 1968 roku, w 1980 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 zwyczajnym. W latach 1981-1984 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1987-1990 rektora Politechniki Gdańskiej. Miał w dorobku naukowym kilkanaście książek i dziesiątki artykułów, był promotorem i recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, został także ośmiokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa. W swoich pracach zajmował się również problematyką żeglarską, zwłaszcza projektowaniem marin.

W 2014 r. ukazała się książka profesora Mazurkiewicza „Trzymajmy się, nie dajmy się: wspomnienia”, czwarty tom jego autobiografii, w której zebrał m.in. swoje żeglarskie doświadczenia.

Za swoje zasługi Bolesław Mazurkiewicz był wielokrotnie odznaczany. W 2016 roku na VII Pomorskiej Gali Żeglarskiej otrzymał tytuł Pomorskiego Organizatora Żeglarstwa 50-lecia, a rok później medal za szczególne zasługi dla żeglarstwa pomorskiego. Został uhonorowany również m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz medalem za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego i honorową odznaką zasłużony działacz żeglarstwa polskiego.

.

Zmarł w niedzielę 22 października 2017 roku.  Msza święta żałobna rozpocznie się w sobotę 28 października 2017 r. o godzinie 10.30 w kościele oo. Franciszkanów (kościół górny), przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni. Wystawienie w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni – Witominie odbędzie się o godzinie 12, a wyprowadzenie do grobu o 12.30.

Najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Zmarłego składa Zarząd i pracownicy Yacht Klubu Polski Gdynia.

Comments are closed.