Zakończenie sezonu 2017 oraz Walne Zgromadzenia.

W niedzielę 26 listopada o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2017 i opuszczenie bandery. Po uroczystościach o godzinie 12.00 w sali PoZŻ odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które będzie równocześnie Zgromadzeniem wyborczym. Zapraszamy członków Klubu.

 logo_ykp

W niedzielę o godzinie 11.00 zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków naszego Klubu na uroczyste opuszczenie bandery i zamknięcie sezonu żeglarskiego 2017. Po uroczystościach opuszczenia bandery odbędzie Walne Zgromadzenia członków Klubu (sala PoZŻ od strony Skweru Kościuszki).

P1190327

.

Zarząd Yacht Klubu Polski Gdynia zwołuje na dzień 26.11.2017r na godz. 12.00 w pierwszym terminie i godz.12.15 w drugim terminie:

– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie &27 pkt 1.1 Statutu YKP Gdynia

– Walne Zgromadzenie Wyborcze na podstawie &32 pkt 2.1 Statutu YKP Gdynia.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu – sala PoZŻ z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wniosków i Uchwał oraz Sekretarza.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie Zarządu (za okres od 27.03.17r do 31.10.17r)
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego (za okres od 27.03.17r do 31.10.17r)
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (za okres od 27.03.17r do 31.10.17r)
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Wybór Komandora Klubu
 12. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 14. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 15. Wolne wnioski.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie Obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Klubu przypomina, że udział w Walnym Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem każdego członka Klubu, a nieobecność w połączeniu z nieopłaceniem składek członkowskich może być powodem skreślenia z listy członków Klubu. Zaległe składki należy uregulować z wyprzedzeniem przed Walnym Zgromadzeniem wyłącznie na konto Klubu:

81 1240 5354 1111 0000 5367 0458

Przypominamy również, że od kwietnia 2016 r. składka miesięczna wynosi 20 zł.

 

 

 

Comments are closed.