Wybrano nowe władze YKP Gdynia.

W niedzielę 26 listopada odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego i opuszczenie bandery. Następnie członkowie Klubu wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które było także zgromadzeniem wyborczym. Dokonano wyboru nowych władz Klubu. Członkowie Klubu ponownie powierzyli ster w ręce Marka Stawiszyńskiego, który został wybrany Komandorem YKP Gdynia.

15

Obradujące w niedzielę 26.11.217 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz Klubu. Komandorem Klubu kadencji 2017-2021 został ponownie wybrany kol. Marek Stawiszyński. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku (wcześniej funkcję komandora pełnił w latach 2010-13).

Pozostałą część zarządu Klubu będą stanowić: Adam Selonke, Janusz Wiśniewski, Zbigniew Wenta, Kajetan Komar-Komarowski, Dariusz Dołęga, Paulina Grześ.

Komisja Rewizyjna w składzie: Krzysztof Brzeziński, Jan Goździkowski, Eugeniusz Kossakowski, Zbigniew Zarobkiewicz.

Sąd Koleżeński: Bohdan Goralski, Jacek Międzobrodzki, Krzysztof Święcki.

Nowym Władzom życzymy udanej pracy!

Comments are closed.