Generał Mariusz Zaruski. Pierwszy Komandor Yacht Klubu Polski.

„Gdy stanę przed św. Piotrem i ten zapyta, jak mnie zameldować, odpowiem: Łamałem młotem wrzeciądza niewoli, prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze.” Mariusz Zaruski, Wśród wichrów i fal (1935).

 

 

 

 

 

Ukazała się nowa publikacja IPN o generale Mariuszu Zaruskim – generale Wojska Polskiego, twórcy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, pionierze polskiego żeglarstwa, założycielu i pierwszym Komandorze Yacht Klubu Polski.

Broszura została wydana w ramach serii „Bohaterowie Niepodległej”. Zawiera biografię Mariusza Zaruskiego (1867–1941), żołnierza Legionów Polskich, uczestnika walk o niepodległość i granice, społecznika, wychowawcy młodzieży, pioniera turystyki górskiej i narciarstwa, „pierwszego harcerza i żeglarza Rzeczypospolitej”. Publikacja liczy 48 stron i jest bogato ilustrowana.

Zapraszamy do ciekawej lektury: Mariusz Zaruski – pierwszy żeglarz Rzeczypospolitej.

 

 

Comments are closed.