Zbigniew Stosio odszedł na wieczna wachtę.

W dniu 17 kwietnia w godzinach wieczornych w wieku 72 lat zmarł Zbigniew Stosio, wieloletni Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego, członek Yacht Klubu Polski Warszawa. Cześć Jego pamięci!

 

 

 

Zbigniew Stosio urodził się 30 czerwca 1947 r. w Nowej Soli, jednak niemal całe życie spędził w Warszawie. Ukończył Technikum Łączności i Wydział Elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Po studiach, w latach 1972-1977, pracował w Zakładzie Doświadczalnym „Wilmer” Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1977-1978 w PP „Polmozbyt” Warszawa. Od 30 lat związany był z Polskim Związkiem Żeglarskim, łącząc pracę z największą pasją.

Zbigniew Stosio żeglować zaczął w 1964 r. – początkowo w Hufcu ZHP Warszawa Mokotów, a następnie w Harcerskim Ośrodku Wodnym Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. W kolejnych latach związany był też z Kręgiem Instruktorów Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni i Kręgiem Instruktorskim Głównej Kwatery ZHP w Warszawie. Na śródlądziu pływał m.in. na Cadetach, OK Dinghy, Dezetach, a po morzu na „Zawiszy Czarnym” i „Pogorii”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Stosio był również zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak również sekretarzem jury nagrody Rejs Roku – Srebrny Sekstant. Był członkiem Yacht Klubu Polski Warszawa, Harcerskiego Ośrodka Wodnego Warszawa oraz Bractwa Wybrzeża – Mesy Kaprów Polskich, zasiadał również w Zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży. Za swoją działalność w 2001 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 28 listopada 1998 r. medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”, a 23 kwietnia 2017 roku godność Członka Honorowego PZŻ.

Zarząd i pracownicy Yacht Klubu Polski Gdynia składają Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci!

Comments are closed.