Kpt. Jerzy Różański odszedł na wieczną wachtę.

27 grudnia dotarła do nas smutna wiadomość – kapitan Jerzy Różański, odszedł na wieczną wachtę. Kpt. Różański był Honorowym Członkiem naszego Klubu. Żeglując przez wiele lat po trudnych i wymagających wodach polarnych na stałe wpisał się do kart polskiego żeglarstwa. Cześć Jego pamięci!

 

 

Absolwent Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z 1967 roku. 

W roku 1971 był opiekunem drewnianej Bryzy i włożył w nią bardzo dużo pracy, co zostało odnotowane w kronice klubowej. Członek Zarządów Yacht Klubu Polski Gdynia w latach 70-tych i 80-tych.

Jako I oficer brał udział w klubowym rejsie Yacht Klubu Polski na jachcie Jan z Kolna do Funchal na Maderze, zaliczając jednocześnie wiele portów Morza Północnego. Załoga i jacht za ten rejs otrzymali nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego Rejs Roku 1973 i wojewódzką nagrodę Conrada. Był to najdłuższy rejs w historii Yacht Klubu Polski Gdynia.

Jako kapitan prowadził wiele rejsów w latach 70-tych, 80-tych i 90-tych na jachtach klubowych po Bałtyku i Morzu Północnym: Jan z Kolna, Witeź II, Przygoda, Rudy. W roku 1981 zorganizował rejsy na Morzu Śródziemnym na jachcie Krab, przerzucając go tam statkami Polskich Linii Oceanicznych.

Jego prawdziwą miłością były jednak wody polarne. Przez wiele lat on i jego czerwona Eltania przemierzały te trudne i wymagające akweny. 

W uznaniu zasług w morskim żeglarstwie, został honorowym członkiem Yacht Klubu Polski.

27 grudnia 2020 roku odszedł na wieczną wachtę.

Cześć jego pamięci!

Comments are closed.