Odznaczenia

Najwyższe odznaczenia „Komandoria Yacht Klubu Polski” mogą otrzymać:

  1. Posiadacze tytułu V-ce Komandora honorowego YKP,
  2. Komandorzy Klubów pełniacy funkcję co najmniej 4 lata i pracujący dla klubu nadal lub ze względu na wiek lub stan zdrowia pozostaja w spoczynku.
  3. V-ce komandorzy i Sekretarze generalni Klubów pełniący swoje funkcje conajmniej 8 lat przyczyniając się wydatnie do rozwoju YKP i pracując dla klubu nadal lub ze względu na wiek lub stan zdrowia pozostaja w spoczynku.
  4. Działacze i żeglarze posiadający co najmniej 30 letni staż, którzy przyczynili się do rozwoju oraz rozsławienia bandery YKP na wiecie i pracuja nadal dla klubu lub ze względu na wiek lub stan zdrowia pozostaja w spoczynku.
  5. Członkowie honorowi klubów pracujący nadal dla klubów lub ze względu na wiek lub stan zdrowia pozostaja w spoczynku.