Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

 

Zarząd Yacht Klubu Polski Gdynia zwołuje zgodnie z § 26 Statutu, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 16.04.2023 roku (niedziela) na godz. 11.00 w pierwszym terminie i godz. 11.15 w drugim terminie w siedzibie Klubu przy Al. Jana Pawła II 11 (sala w Pomorskim Związku Żeglarskim).

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Komandora Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Powołanie prezydium i protokolanta Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu za rok 2022 i budżetu na 2023 rok oraz udzielenie absolutorium aktualnemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 12. Wniosek Zarządu o nadanie tytułów Honorowego Członka Klubu.
 13. Przedstawienie kandydatur na Honorowego Członka Klubu.
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 16. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie Obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Klubu przypomina, że udział w Walnym Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem każdego członka Klubu, a nieobecność w połączeniu z nieopłaceniem składek członkowskich może być powodem skreślenia z listy członków Klubu. Składka miesięczna wynosi 20 zł, a dla członków honorowych 1 zł miesięcznie. Zaległe składki należy opłacić z wyprzedzeniem wyłącznie na konto Klubu. W dniu Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości ich uregulowania.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 2023

Aktualności

Kategorie