Historia

Żeglujemy od 1924 roku.

Yacht Klub Polski – tradycja, prestiż, nowoczesność – poznaj naszą bogatą historię.

Czy wiesz, że komandorem honorowym YKP był prezydent Ignacy Mościcki?

W zmartchwychwstałej Wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak i w innych krajach, rozwinął się, wywołany i naglony potrzebami życia państwowego i społecznego, sport we wszelkich jego przejawach: To też w kraju naszym, posiadającym wybrzeże morskie i obfitującym w masy rzek i jezior istnieje i działa 30 towarzystw i klubów wioślarskich. Jednakże samo tylko wioślarstwo nie zaspakaja szerokiego polotu natury Polaka. Na wodach naszych pojawiły się łodzie z żaglem. Posiadacz takiej łodzi, często lekkiej i właściwej, a często ciężkiej i niezgrabnej, o żaglach różnych form i wymiarów, staje bez należytego przygotowania do walki z żywiołem wodnym i wiatrem jednocześnie. Jednakże te łodzie z białemi żaglami, pojedyńczo krążące po wodach naszych i zapał jednostek nimi kierujących, nie dadzą wyniku bez zorganizowania tego przejawu życia w pewne ściśle ujęte formy, zasady naukowe i praktyczne. A że przejawy tego są potrzebą życiową i natury stwierdza fakt samorzutnego pojawienia się wokół białych żagli. Nikt ich do tego nie zmusza, nikt ich za to nie wynagradza.

Grono osób bliskich i należących do Ligi Żeglugi Morskiej i Rzecznej, tj. ci obywatele, których ożywia idea morza polskiego i żeglugi, postanowiło ująć w całość rozbieżne dążenia do uprawiania żeglarstwa i nadać im właściwy kierunek. W tym celu zorganizowany został i powołany do życia POLSKI YACHT – KLUB

A. Aleksandrowicz „Stadion” nr 31, grudzień 1924 r.

Kalendarium

 • 10.12.1924

  Rejestracja Yacht Klubu Polski w Warszawie, pierwszym komandorem zostaje gen. Mariusz Zaruski, tworzenie oddziału morskiego
 • 10.05.1925

  Podniesienie bandery na sy Carmen (100 m kw. żagla) i rejs z Danii do Gdańska.
 • 01.07.1925r.

  Zakup sy Witeź z Gdańska i rejs na Bornholm – komandor gen. Mariusz Zaruski.
 • 01.08.1925

  Zakup szkoleniowego sy Gryf – 75 mkw. żagla.

 • 26.02.1927

  Reskrypt ministra spraw wewnętrznych RP w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych, upoważniający do używania bandery marynarki wojennej RP z dodatkowym emblematem YKP.

 • 01.03.1928

  Oddział Morski Yacht Klubu Polski (OM YKP) uzyskuje pełną samodzielność, komandorem zostaje Józef Unrug i pełni funkcję do wybuchu II wojny światowej.
 • 1931

  OM YKP zostaje przeniesiony z Basenu Prezydenta do nowo wybudowanego pawilonu przy Basenie Żeglarskim.

 • 1931

  Udzielenie Oficerskiemu Yacht Klubowi R.P. pomieszczeń w nowo wybudowanym pawilonie na I-szym piętrze.

 • 06.1933

  Organizacja pełnomorskich regat Gdynia-Ronne (9 jachtów), wygrał kpt. Michał Laudański na sy Witeź.

 • 1935

  Prezydent RP Ignacy Mościcki zostaje Komandorem Honorowym Yacht Klubu Polski.

 • 1935

  sy Kneź prowadzony przez Tadeusza Gerwela zdobywa II. miejsce w regatach do Visby.

 • 1936

  Transportowiec Wilia przywozi z Niemiec partię jachtów, w tym s/y Lotny („R-6”) dla OM YKP.

 • 1939

  W międzynarodowych regatach Round Gotland jacht Admirał, dowodzony przez członka OM YKP porucznika Jerzego Juraha-Giedroycia zdobywa I-sze miejsce.

 • 1939–1945 (lata wojny)

  Cały majątek ulega konfiskacie, działalność żeglarska schodzi do podziemia.

 • 15.08.1945

  Zebranie Komitetu Organizacyjnego i reaktywacja OM YKP.

 • 29.09.1945

  Mieczysław Okęcki – Wojewoda Gdański – wybrany Komandorem OM YKP.

 • 16.06.1946

  Unifikacyjny rejs na sy Generał Zaruski dla kapitanów i sterników morskich. Rejs połączony z defiladą prowadził inż. Gabriel Groch (dyrektor rybackiego PPiUR Arka) z OM YKP.

 • 14.12.1947

  Wybór Kontradmirała Włodzimierza Steyera - dowódcy MW- na komandora Klubu.

 • 1948

  Wybór doc. dra Tadeusza Gerwela na Komandora Klubu.

 • 28.08.1948

  Pierwsze powojenne regaty do Władysławowa (7 jachtów z OM YKP).

 • 23.04.1950

  Wybór Ignacego Berezina - dyrektora „Baltony” - na komandora Klubu.

 • 24.04.1949

  Zmiana nazwy OM YKP na Związkowy Yacht Klub Polski.

 • 1950

  Zawieszenie działalności Klubu decyzją komunistycznych władz państwowych. Majątek ruchomy i nieruchomy przydzielono LPŻ (Liga Przyjaciół Żołnierza) w klubie Gryf.

 • 25.11.1956

  Reaktywowanie Klubu pod starą nazwą OM YKP, wybór Zarządu i komandora: dr Tadeusza Gerwela.

 • 4.01.1957

  Pismo Dowództwa Marynarki Wojennej (MW) o przyjęcie pod banderę OM YKP Sekcji Żeglarskiej MW.

 • 2.06.1957

  Nazwanie basenu żeglarskiego im.  Generała Mariusza Zaruskiego.  Minister Stanisław Darski otrzymuje godność Wicekomandora Honorowego YKP.

 • 28.06.1957

  sy Kapitan prowadzony przez Zygfryda Perlickiego wygrywa jubileuszowe Międzynarodowe REGATY KIELER WOCHE.

 • 08.1957

  Zakończenie rejsów do Narviku dwóch jachtów Generał Zaruski i Zew Morza. Celem było przywiezienie prochów ziemi zroszonej krwią polskich żołnierzy. Komandorem rejsu był Gabriel Groch.

 • 12.1957

  Sekcja Żeglarska Marynarki Wojennej oddziela się od OM YKP tworząc Klub MW „Kotwica”.

 • 14.06.1959

  Zmiana nazwy na Yacht Klub Polski w Gdyni.

 • 1963

  Ukończono budowę kecza „IX Fala” Juliusza Sieradzkiego i w następnym roku przeprowadzono jacht na Adriatyk.

 • 1969

  Wybór Jerzego Romaszkiewicza na Komandora Klubu.

 • 5.04.1971

  Wybór Gabriela Grocha na Komandora Klubu.

 • 1972

  Udział Zygi Perlickiego z załogą w Olimpiadzie w Monachium na jachcie klasy Soling pod banderą YKP - jacht zakupiony przez PLO.

 • 25.09.1972

  Zmiana nazwy na „Yacht Klub Polski w Gdyni przy Polskich Liniach Oceanicznych”.

  Umowa pomiędzy YKP w Gdyni i Polskimi Liniami Oceanicznymi (PLO) o przejęcie Klubu wraz z jego flotą i wszystkimi obiektami pod protektorat PLO.

 • 23.08-27.10.1973

  sy Jan z Kolna odwiedza zachodnie porty i najdalszy Funchal na Maderze – nagroda Rejs Roku 1974.

 • 2.12.1973

  Wybór Edmunda Strenka na Komandora Klubu.

 • 1974

  Decyzją władz państwowych pawilon klubowy został zburzony w związku z „Operacją Żagiel 74” i działalność przeniosła się do drewnianego baraku po dawnej jednostce wojskowej.

 • Przełom 1974/1975

  Umowa z Liceum Morskim, mieszczącym się na ms Dąbrowski zacumowanym przy Skwerze Kościuszki, o szkoleniu żeglarskim uczniów.

 • 29.02.1976

  Wybór Stanisława Jurzyka na Komandora Klubu.

 • 1976

  Położono kamień węgielny pod budowę nowego pawilonu klubowego.

 • 13 marca 1977

  Decyzja o ufundowaniu tablicy poświęconej żeglarzom YKP poległym w czasie II wojny światowej.

 • 16.04.1978

  Wybór Damiana Dunikowskiego na Komandora Klubu.

 • 1978

  PLO zakupuje 8 jachtów balastowych dla Klubu z celem szkolenia uczniów Liceum Morskiego.

 • 12.05.1979

  Otwarcie nowo wybudowanego budynku klubowego (z funduszy PLO i WKKFiT (Wojewódzki Komitet Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki)).

 • 16.03.1980

  Wybór Stefana Domańskiego na Komandora Klubu.

 • 1981

  Powiększenie floty Klubu o 5 jachtów balastowych, w tym Kneź z funduszy PLO.

 • 1984

  Na 60-lecie Klubu odsłonięto pomnik Generała Mariusza Zaruskiego

 • 2.12.1985

  Wybór Wojciecha Babińskiego na Komandora Klubu.

 • 1.09.1987

  Powołano Morski Ośrodek Szkolenia Regatowego PZŻ z siedzibą w YKP w Gdyni, a na kierownika powołano kpt. Zygfryda Perlickiego.

 • 20.02.1988

  Wybór Oskara Janowskiego na Komandora Klubu.

 • 1989

  Wojciech Ogrzewalski otrzymuje nagrodę Rejs Roku 1989 za rejsy sy Wagabunda, sy Futuro i  sy Barakuda.

 • 6.03.1990

  YKP w Gdyni organizatorem Mistrzostw Świata w klasie QT.

 • 15.03.1992

  Wybór Konrada Smolenia na Komandora Klubu.

 • 24.03.1993

  Rezygnacja Konrada Smolenia i powierzenie funkcji Janowi Goździkowskiemu.

 • 1996

  Wybudowano w hangarze klubowym 2 kadłuby jachtów ¼ tony: AQUILA i drugi sprzedany.

 • 1996

  Wykupienie wszystkich jachtów od PLO - poprzez kredyt, darowizny członków Klubu i firm.

 • 2001

  Zmiana nazwy na YACHT KLUB POLSKI GDYNIA.

 • 05.2001

  Rezygnacja Jana Goździkowskiego i powierzenie funkcji Komandora Wiesławowi Tarełko.

 • 04.2002

  Wybór Adama Liszkiewicza na Komandora Klubu.

 • 2002

  Zdobycie po raz trzeci z rzędu Drużynowego Pucharu Polski w klasie Optimist.

 • 4-14.06.2005

  Organizacja Mistrzostw Europy w klasie 470. Organizacją dowodził Jerzy Sawicki. 

 • 10-17.07.2005

  Organizacja otwartych Mistrzostw Europy w klasie OPTIMIST: NIVEA IODA European Optimist Championship. Impreza została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Gdyni tytułem Sportowej Imprezy Roku. Nagrodę przyznał imprezie także Polski Związek Żeglarski.  Głównymi organizatorami imprezy byli Michał Dworakowski i Zdzisław Staniul.

 • 04.2006

  Wybór Jerzego Sawickiego na Komandora Klubu.

 • 04.2010

  Wybór Marka Stawiszyńskiego na Komandora Klubu.

 • 3.05.2012

  Budowa cokołu i przeniesienie oraz odsłonięcia pomnika Gen. Mariusza Zaruskiego.

 • 5.10.2013

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z projektem „Nowa Marina Gdynia” i wybór Adama Selonke na Komandora Klubu.

 • 16.05.2014

  90-cio lecie YKP i ogłoszenie „Roku admirała Józefa Unruga”; uczestniczył prawnuk – Artur Unrug.

 • 11.11.2014

  Zakończenie obchodów 90 –cio lecia na „Darze Pomorza”.

 • 2015

  Realizacja Uchwały Walnego Zgromadzenia o sprzedaży jachtów YKP, z wyjątkiem Knezia oraz zakup jachtu SCORPIO  klasy Bavaria 37.

 • 08.2015

  Scorpio – kpt. Andrzej Burtowy - rejs śladami Witezia i gen. M. Zaruskiego  z 1925 r.

 • 25.05.2016

  Utrata jachtu Kneż, który wskutek błędu nawigacyjnego wysztrandował na płw. Helskim.

 • 2017

  Czesław Perlicki wygrywa Puchar Polski ORC na sy Zoltar i zostaje uznany na Zebraniu PZŻ w Warszawie za kapitana roku 2017.

 • 26.11.2017

  Wybór Marka Stawiszyńskiego na Komandora Klubu.

 • 1.03.2018

  90-ta rocznica powstania OM YKP.

 • 1.06.2018

  Parada jachtów w Basenie Prezydenta i następnie regaty towarzyskie do Jastarni – wygrał sy Musashi Grzegorza Węglewskiego.

 • 9.12.2019

  YKP GDYNIA otrzymuje nagrodę Kryształowy Żagiel jako najlepszy klub w Województwie Pomorskim.

 • 26.09.2021

  Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie umów dot. projektu "Nowa Marina Gdynia". Marek Stawiszyński po raz trzeci wybrany na Komandora Klubu. 

 • 19.11.2021

  Podpisanie umowy gdyńskich klubów ze Spółką Nowa Marina Gdynia.

 • 27.11.2021

  YKP GDYNIA zostaje Pomorskim Klubem Roku, talentem - Paulina Rutkowska, Nagroda Prezesa PoZŻ dla Aleksandry Melzackiej i trenera Zdzisława Staniula.

 • 2022

  Klasa RS21- Rafał Sawicki zdobywa Klubowe MP, wygrywając po raz trzeci w Polskiej Lidze Żeglarskiej i zostaje uhonorowany tytułem Pomorskiego Żeglarza Roku 2022.

 • 2022

  Tomasz Kępka wyróżniony na Pomorskiej Gali za rejs s/y Wezyr do Kan. Kaledońskiego.

Yacht Klub Polski został oficjalnie zarejestrowany w organach administracji państwowej 10 grudnia 1924 r. Akcję rozpoczęli żeglarze z Warszawy pod przewodnictwem Antoniego Aleksandrowicza, który był też jednym z czterech założycieli i pierwszym prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Komandorem Yacht Klubu Polski został gen. Mariusz Zaruski.M. Zaruski

Od samego początku celem organizatorów było stworzenie Oddziału Morskiego w Gdyni. Jego pierwszym komandorem został ówczesny komandor Marynarki Wojennej Józef Unrug. Wkrótce zbudowany został przy Basenie Prezydenta niewielki pawilon klubowy Oddziału Morskiego oraz magazyn na sprzęt.

Swój dynamiczny rozwój Oddział Morski Yacht Klubu Polski zawdzięcza staraniom gen. Zaruskiego o rozwinięcie polskiego jachtingu morskiego. Warunkiem koniecznym do pływania morskiego było posiadanie morskich jachtów, których wtedy jeszcze w Polsce nie było. Pierwszym jachtem morskim, na którym została podniesiona bandera Yacht Klubu Polski był wybudowany w Szwecji „Carmen”. Natomiast pierwszy jacht klubowy to zakupiony w lipcu 1925 r. przez YKP slup „Witeź”.

Przez pierwsze lata istnienia Yacht Klub Polski Oddział Morski w Gdyni administrowany był w Warszawie. Pełną samodzielność uzyskał aktem z dnia 1 marca 1928 r. stając się pierwszym polskim klubem morskim. Członkowie Klubu pod dowództwem gen. M. Zaruskiego i kmdr Filanowicza odbywali rejsy dalekomorskie do portów Danii, Norwegii, Francji, Anglii, Łotwy i Estonii.Historia…

W klubie rozpoczęto szkolenia, w wyniku których już w 1931 r. wręczono dyplomy kapitańskie pierwszym czterem wyszkolonym w Polsce kapitanom. W czerwcu 1933 r. Oddział Morski w Gdyni zorganizował pierwsze w historii polskiego jachtingu regaty pełnomorskie na trasie Gdynia – Ronne na Bornholmie. Trasa wynosiła około 170 Mm. Startowało w nich łącznie dziewięć jachtów, sześć z nich należało do Yacht Klubu Polski . Pierwszy przekroczył linię mety „Witeź” prowadzony przez Michała Laudańskiego, mając za sobą:

„Juranda” z kapitanem Czesławem Czernowskim
„Oriona” z kapitanem Zygmuntem Deyczakowskim
„Chochlika” z kapitanem Ludwikiem Lichodziewskim
„Irkę” z kapitanem Tadeuszem Konarskim

Jeszcze w czasie działań wojennych, na skrawku wyzwolonej ziemi rozpoczyna się odbudowa żeglarstwa polskiego. Dnia 15 sierpnia 1945 r. odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego i na mocy jego uchwały w dniu 29.09.1945 r. reaktywowano Oddział Morski.

Yacht Klubu Polski Gdynia. Na jego pierwszego , powojennego komandora wybrano wojewodę gdańskiego Mieczysława Okęckiego.

Natychmiast przystąpiono do remontu zniszczonych w czasie wojny jednostek. W ten sposób w 1946 r. flotylla Oddziału Morskiego liczyła już około 25 wyremontowanych jachtów. Wznowiono też kursy i wykłady z żeglarstwa. W roku 1949 Pododdział Gdański YKP posiadał 90 członków.

Dokonana przez władze PRL zmiana struktury sportu oznaczała utratę wcześniejszej niezależności organizacyjnej klubu. W ten sposób w roku 1950 Yacht Klub Polski, a w tym i jego pododdziały, przerwał swoją działalność.

Oddział Morski był pierwszym reaktywowanym na wybrzeżu klubem żeglarskim. Miało to miejsce 25 listopada 1956 r. wraz z powołaniem jego zarządu. Komandorem klubu został dr Tadeusz Gerwel.

2 czerwca 1957 r. odbyła się podniosła uroczystość podniesienia bandery OM YKP Gdynia. Obecni byli na niej Minister Żeglugi prof. Stanisław Darski oraz wdowa po Generale – Izabella Zaruska. Z inicjatywy Oddziału Morskiego będący w trakcie odbudowy Basen Żeglarski otrzymał nazwę „Basen Żeglarski im. Generała Mariusza Zaruskiego”.

W czerwcu 1957 w regatach Kieler Woche dla jachtów morskich kpt. Zygfryd Perlicki na jachcie Kapitan zajął pierwsze miejsce. Natomiast w sierpniu tego samego roku odbył się pierwszy Międzynarodowy Tydzień Zatoki Gdańskiej.

14 czerwca 1959 roku Zarząd Oddziału Morskiego podczas walnego zebrania swych członków rozwiązał Oddział Morski YKP, a na jego miejsce utworzył prawnie samodzielny Yacht Klub Polski w Gdyni. Jego komandorem został dr Tadeusz Gerwel. Dnia 10 listopada 1959 roku YKP jako całość został przyjęty do Federacji „Żeglarz”. YKP Gdynia posiadał wówczas 223 członków.

Żeglarze Yacht Klubu Polski w Gdyni mimo trudności finansowych i stosunkowo słabego stanu technicznego jachtów, zobywali dobre miejsca w regatach międzyklubowych. W roku 1966 jachty YKP zdobyły siedem razy I miejsce, trzy razy II miejsce, raz III miejsce. W roku tym YKP ponownie znalazł się na I miejscu wśród klubów zrzeszonych w Federacji „Żeglarz”. W roku 1968 flotyllę Yacht Klubu Polski tworzyły: jachty pełnomorskie „IX Fala”, „Przygoda”, „Tajfun”, „Wodnik”, jachty zatokowe: „Bryzg”, „Bryza”, „Krab”, „Świteź”, „Perełka”, jachty mieczowe: 9 Cadetów, 3 Hornety, 1 Finn, 1 OK. Dinghy oraz pełnomorska łódż motorowa „Ratownik” i motorówka „Ania”.

W 1970 roku dokonane zostało wejście pod banderę Yacht Klubu Polski Sekcji Żeglarskiej MZKS Arka. W ten sposób flotylla YKP Gdynia powiększyła się między innymi o jachty: kecz „Jana z Kolna”, slup „Dragon” i „Atol” oraz wiele innych jednostek mieczowych. W sezonach żeglarskich 1970/71 członkowie Klubu startowali 54 razy w regatach. W dwudziestych międzynarodowych eliminacyjnych regatach do Mistrzostw Świata juniorzy: Dubiela i Rosiński zakwalifikowali się na jachtach typu Hornet do Mistrzostw Świata.Medal 1974

Dnia 25 września 1972 roku podpisano umowę między Yacht Klubem Polski w Gdyni a Dyrekcją Polskich Linii Oceanicznych o przyjęcie Klubu wraz z jego flotą i wszystkimi obiektami pod protektorat tego przedsiębiorstwa – jednego z największych morskich armatorów Europy. Dzięki finansowemu wsparciu jachty YKP odniosły więcej sukcesów w regatach. W 1972 zdobyto: 6-krotnie I miejsce, 10-krotnie, II miejsce, 8-krotnie III miejsce. W latach następnych PLO zakupiło „Blizzarda” i „Witezia II”.

W 1974 r. Klub przenosi swoją działalność do drewnianego baraku w zachodniej części basenu portowego w Gdyni w związku z inwestycją budynku nowego obiektu – obecnej siedziby Klubu. W 1976 r. rozpoczyna się budowa nowego budynku klubowego.Odznaka 50-lecia

Wiosną 1977 r. dyrekcja „Dalmoru” podejmuje decyzję o pozbyciu się „Jana z Kolna” – niestety Klubowi nie udaje się wejść w jego posiadanie. Zostaje on przekazany GSR „Nauta”.

W tym samym roku, w punktacji regatowej kapitanów przyznano kpt Eugeniuszowi Kossakowskiemu I miejsce w klasie QT oraz w klasyfikacji ogólnopolskiej II miejsce w III grupie IOR.

Rok 1978 przyniósł znaczne powiększenie flotylli klubowej. W efekcie flotylla wynosiła: 16 jachtów balastowych, 3 łodzie motorowe,12 bojerów DN, 2 katamarany klasy Tornado, 48 jachtów mieczowych. Najważniejszym wydarzeniem roku 1979 było przyjęcie nowego pawilonu klubowego.

Od 1981 roku wstrzymane zostały dotacje, jakie YKP otrzymywał od innych przedsiębiorstw resortu gospodarki morskiej. Działalność oparła się wyłącznie na dotacjach PLO i władz sportowych. Wprowadzono do eksploatacji 5 nowych jachtów morskich (m.in. „Kneź” – typ Conrad 44) i 8 łodzi mieczowych. Flotylla YKP pod koniec 1981 roku wynosiła 91 jednostek, w tym 20 jachtów balastowych. Na odnotowanie zasługują wyniki uzyskane w klasach olimpijskich (m.in. I miejsce w klasie Soling dla załogi Jacka Ludwiczaka, srebrny medal w Mistrzostwach Polski w klasie Tornado – załoga Roman Paszke i Włodzimierz Tosik). Duże sukcesy w tych klasach na Mistrzostwach Polski odniesiono też w roku 1982. Powołano finansowany przez GOZŻ ośrodek regatowy w klasie Soling przy YKP Gdynia. Klub cały czas prowadził szeroką działalność szkoleniową zarówno dla dzieci jak i młodzieży m.in. obozy w Szarlocie.

Rok 1983 przyniósł sukcesy w morskim żeglarstwie regatowym m.in. dzięki wynikom uzyskanym przez jacht „Kneź” z kpt Władysławem Beyerem. W sezonie 1984 jacht ten uczestniczył we wszystkich regatach okręgowych i centralnych zdobywając 2 razy I miejsce, 2 razy II miejsce, 3 razy III miejsce i IV miejsce w prestiżowej imprezie MŻMP.

Ponieważ nie weszła w życie długo oczekiwana ustawa o zasadach finansowania sportu, Klub borykał się już od kilku lat z problemami finansowymi. Przeżywając kryzys przedsiębiorstwo PLO pomagało klubowi w sposób nierównomierny. Brak dobrego sprzętu i zmniejszenie kadry trenerskiej negatywnie wpłynęły na wyniki osiągane w regatach. Wyjątkiem była klasa Optimist. Dzięki intensywnej pracy trenerskiej na obozach szkoleniowych pływający na nich juniorzy zdobywali lepsze miejsca, niż w poprzednich sezonach.

W 1986r. największe sukcesy osiągnęli zawodnicy: Adam Liszkiewicz i Ireneusz Ziorkiewicz pływający w klasie Tornado oraz Katarzyna Mołas, Aleksandra Wakuła w klasie Cadet. Wśród jachtów morskich sukcesy odnosił s/y „Kneź”. We wrześniu 1987 roku powołano Morski Ośrodek Szkolenia Regatowego PZŻ przy YKP Gdynia. Na kierownika powołano kpt. Zygfryda Perlickiego. Duży nakład pracy MOSR zaowocował Mistrzostwem Polski w 1988r. zdobytym przez jacht „Bezan” pod dowództwem Adama Liszkiewicza. Pod banderę YKP włączył się jacht klasy Micro s/y „Kumpelka” (T. Komornicki, J.Kaczorowski) – był to najlepszy jacht tej klasy na świecie i najlepsza załoga – zdobył Puchary Polski, Francji, Niemiec i Europy. Warto nadmienić iż członkowie MOSR-u własnymi siłami wybudowali dwa jacht klasy QT (Aquila i Lotny), które w późniejszych latach osiągały szerg sukcesów na regatach krajowych i zagranicznych. Ze znacznymi sukcesami zakończyli sezon żeglarze olimpijscy: tytuł I wicemistrzów Polski dla Marka Chociana i Zdzisława Staniula w klasie „470”, II miejsce w Mistrzostwach Polski w klasie „Tornado” dla Adama Liszkiewicza oraz wiele innych osiągnięć. Dzięki nim w klasyfikacji Pucharu Polski YKP w Gdyni skoczył z odległej 56 pozycji do pierwszej dziesiątki. Rok 1990 przyniósł rozwiązanie wieloletniej umowy sponsorskiej z PLO. Nowa sytuacja finansowa zmusiła YKP Gdynia do drastycznych ograniczeń i poszukiwania innych form finansowania żeglarstwa. Na szczęście nie obniżyło to poziomu sportowego załóg. W klasie Cadet Małgorzata Vogt i Dorota Kreft zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata w Pucku. W 1992 r. komandor Klubu Ludwik Vogt, który powołany został na Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego i zrezygnował z pełnienia funkcji komandora w Klubie. Na czoło wszystkich trudnych problemów w roku 1993 wysunęła się sprawa uwłaszczenia terenu. Pomimo starań Klubu nie udało się rozwiązać kwestii z właścicielem terenu i budynku – PZŻ-tem. Powoli głównym problemem Klubu staje się także stan techniczny jachtów, które z powodu intensywnej eksploatacji i wieku wymagają coraz to większego nakładu pracy i coraz większych finansów. Sukcesem YKP Gdynia w 1995 r. było zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski jachtów kilowych QT – jednej czwartej tony – przez jacht Aquilla pod komendą Czesława Perlickiego.

Rok 1996 był bardzo trudnym sprawdzianem solidarności klubowej członków. Polskie Linie Oceaniczne – do niedawna sponsor Klubu – postawił warunek: „albo YKP Gdynia odkupi jachty po cenie określonej przez rzeczoznawcę, albo jachty zostaną sprzedane w drodze licytacji na rynku”. W wyniku akcji klubowej zebrano od członków jako darowizny 1/3 kwoty na wykupienie jachtów, a na pozostałą część zaciągnięto kredyt. Następnie, aby spłacić kredyt, przyjęto plan sprzedaży niektórych jachtów, które były najmniej popularne wśród członków, bądź wymagały znacznych remontów. Sprzedano kolegom klubowym jachty „Witeź II” i tornado oraz sprzedano do Klubu Kolejowego w Iławie 5 jachtów typu Skipper. Sprzedano też częściowo wyremontowany jacht Opal – kupiony do remontu parę lat wcześniej nigdy pod banderą Klubu nie pływał.Odznaka 75-lecia

W roku 1998 sport wyczynowo w naszym klubie uprawiało 48 zawodników, z czego trzech objętych było przygotowaniami do olimpiady „Sydney 2000” oraz następnych trzech do olimpiady „Ateny 2004”.

Oprócz kadrowiczów olimpijskich posiadaliśmy jeszcze 5 zawodników, którzy byli powołani do kadry narodowej i makroregionalnej co dawało nam w sumie 11 kadrowiczów. Poza 48 zawodnikami szkoliliśmy 50 adeptów w Szkółce Żeglarskiej.

Warte podkreślenia jest również powołanie w owym czasie, wspólnie z Z.S.O. nr 4 i ze Szkołą Podstawową nr 41, dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS). Szkolenia na wodzie w tych UKS odbywają się do dnia dzisiejszego na bazie kadry trenerskiej YKP GDYNIA.

rok 1998

Jan Goździkowski