Identyfikacja

Całościowa Identyfikacja Klubu. Wyciąg ze Statutu (fragmenty Rozdziału I):

§ 1
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę : „YACHT KLUB POLSKI GDYNIA”, – pisaną dużymi literami o kolorze granatowym na białym tle. Nazwa Stowarzyszenia w skrócie posiada postać: YKP Gdynia. Nazwa Stowarzyszenia YKP jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP.

§ 6
Klub używa bandery, proporca, godła i pieczęci:
1. Bandera Klubu jest flagą o dwóch pasach poziomych – górnym białym, dolnym czerwonym, z wcięciem trójkątnym na brzegu przeciwległym do drzewca, z godłem państwowym umieszczonym na środku pasa białego oraz z krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką niebieską nie przylegającą do krzyża czerwonego. Krzyż ukośny umieszczony jest na białym pasie, w górnej części przy drzewcu.

2. Proporcem Klubu jest biała trójkątna flaga o stosunku ramion trójkąta do podstawy jak 3:1 Na proporcu umieszczony jest wyżej opisany krzyż ukośny.
Bandera Klubu
2. Proporcem Klubu jest biała trójkątna flaga o stosunku ramion trójkąta do podstawy jak 3:1 Na proporcu umieszczony jest wyżej opisany krzyż ukośny.
Proporzec Klubu

Proporzec Komandora Klubu

Proporzec Komandora Yacht Klubu Polski

3. Godłem klubu jest biała tarcza z krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym, o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką niebieską nie przylegającą do krzyża czerwonego, w otoku wieńca złotego i z wizerunkiem skrzyżowanych dwóch kotwic.

Godło Klubu
4. Klub używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku : Yacht Klub Polski Gdynia, na konturze godła umieszczonego pośrodku pieczęci.

Pieczęć Klubu

5. Klub posiada odznakę członkowską, która jest odzwierciedleniem proporca klubowego.

§ 7
Jachty stanowiące własność klubu maja obowiązek noszenia bandery YKP.