Kursy żeglarskie

Zdobądź patent żeglarza jachtowego i sternika morskiego

Pod okiem doświadczonych żeglarzy morskich i regatowych uzyskasz wiedzę i umiejętności żeglowania.

Yacht Klub Polski Gdynia posiada wieloletnią tradycję organizowania kursów żeglarskich. Pod okiem doświadczonych instruktorów, kursanci rozwijają umiejętności żeglowania, zdobywają wiedzę na temat organizowania i przygotowania rejsu, poznają zasady zachowania bezpieczeństwa na jachcie. Udział w kursie umożliwia zdobycie patentu żeglarskiego lub certyfikatu umiejętności, uprawniającego do prowadzenia jachtu na wodach morskich i śródlądowych.

obraz chwilowo niedostępny

Dlaczego warto odbyć szkolenie w YKP Gdynia?

Wymagania do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego

Patent żeglarski to dokument uprawniający do prowadzenia jachtu o określonych parametrach, w określonym czasie oraz odległości od brzegu. Z kolei certyfikat kompetencji poświadcza określone umiejętności żeglarskie jego właściciela. W większości krajów na świecie patenty żeglarskie nie są obowiązkowe, potwierdza się natomiast posiadane kwalifikacje. W Polsce bez patentu żeglarskiego można prowadzić jachty do 7,5m długości kadłuba, do prowadzenia jachtów większych posiadanie patentu jest obowiązkowe. 

Uprawnienia żeglarskie (patenty) regulowane są w Polsce przez Ministra Sportu i Turystyki rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Na świecie istnieje kilka organizacji nadających certyfikaty umiejętności żeglarskich. Do najbardziej znanych należą ISSA (Międzynarodowa Federacja Szkół Żeglarskich), RYA (Królewska Federacja Żeglarstwa – Wielka Brytania) oraz International Yachting Training (USA).

Yacht Klub Polski Gdynia realizuje szkolenia na państwowe patenty żeglarskie oraz certyfikaty umiejętności ISSA.

Yacht Klub Polski Gdynia realizuje szkolenia na państwowe patenty żeglarskie oraz certyfikaty umiejętności ISSA.

Patenty żeglarskie wydawane przez Polski Związek Żeglarski

Stopień
Wymagania
Stopień
Żeglarz jachtowy
Wymagania

egzamin

Stopień
Jachtowy sternik morski
Wymagania
staż + egzamin
Stopień
Kapitan jachtow
Wymagania
stopień sternika morskiego + staż

Certyfikaty umiejętności wydawane przez ISSA

Stopień
Wymagania
Stopień
Yacht Crew
Wymagania
szkolenie
Stopień
Inland Skipper
Wymagania
szkolenie
Stopień
Inshore Skipper
Wymagania
szkolenie
Stopień
Offshore Skipper
Wymagania
szkolenie
Stopień
Master of Yacht
Wymagania
szkolenie

Ubiegając się o stopień żeglarza jachtowego lub sternika morskiego nie musisz posiadać wcześniej jakichkolwiek kwalifikacji żeglarskich (patentu, certyfikatu lub jakiejkolwiek legitymacji pływackiej). Wystarczy, że zdasz egzamin z pozytywną oceną (na sternika morskiego wypływasz również staż morski) a będziesz mógł korzystać z uprawnień, jakie daje Tobie patent żeglarski. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej w ofercie szkoleń.

O stopień kapitana jachtowego mogą ubiegać się osoby, które posiadają już patent jachtowego sternika morskiego i zdobyły odpowiedni staż morski. Dokładną informację o wymogach na ten patent znajdziesz TUTAJ.

Aby uzyskać certyfikat ISSA nie trzeba podchodzić do egzaminu. Ocena wiedzy i umiejętności kursanta weryfikowana jest przez instruktora w trakcie całego szkolenia, zgodnie z wytycznymi ISSA. Na certyfikatach umieszczone jest imię i nazwisko instruktora oraz nazwa szkoły co ma na celu podkreślenie odpowiedzialnośćciinstruktora oraz szkoły za jakość wyszkolenia osoby, której wręczany jest certyfikat.

Tryb szkoleń

Kursy weekendowe – Wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne na jachcie odbywają się w 4 kolejne weekendy (soboty i niedziele) ok 6-8 godz. dziennie. Szkolenia realizowane są od kwietnia do października.

Kursy intensywne-tygodniowe – realizowane są w ciągu 7 kolejnych dni (ok 6-8 pełnych godzin dziennie). Rozpoczynają się w niedzielę rano a kończą w sobotę w południe egzaminem na patent żeglarski. Z uwagi na intensywny charakter szkolenia rekomendowane jest wstępne przygotowanie się kursantów od strony teoretycznej przed rozpoczęciem szkolenia. W tym celu przesyłamy uczestnikom materiały szkoleniowe aby każdy zdążył wstępnie zapoznać się z zakresem omawianych zagadnień. W trakcie szkolenia wszystkie tematy zostaną omówione.

Co zrobić jeśli nie będę mógł uczestniczyć na wybranych zajęciach? Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz mógł uczestniczyć w wybranych zajęciach swojej grupy, bez obaw, nadrobisz zaległości wraz z kolejną grupą. Wychodzimy na przeciw potrzebom naszych kursantów i zapewniamy możliwość odrobienia zaległości w innych terminach.

Zapoznaj się z informacją, czym różnią się poszczególne stopnie żeglarskie. Jeśli będziesz miał wątpliwość, który stopień chcesz uzyskać, zasięgnij porady opiekuna kursów.