Jachtowy sternik morski

Kurs na stopień jachtowego sternika morskiego

Dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności. Kurs ma charakter bardziej zaawansowany niż na żeglarza jachtowego, zawiera program szkoleniowy poszerzony o wiedzę o żegludze morskiej.

patent Jachtowy sternik morski

Uprawnienia jachtowego sternika morskiego

Wymagania do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego

W ramach szkolenia zapewniamy:

YKP Gdynia realizuje plan szkoleniowy rekomendowany przez Polski Związek Żeglarski.
W ramach kursu nauczysz się następujących zagadnień:

WIEDZA TEORETYCZNA:

– wiedza z zakresu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego,
– przepisy dotyczące uprawiania żeglarstwa na wodach morskich,
– budowa, wyposażenie i eksploatacja jachtów żaglowych,
– teoria żeglowania i manewrowania,
– nawigacja, locja morska, system oznakowania nawigacyjnego IALA, charakterystyka świateł nawigacyjnych,
– meteorologia,
– zasady sygnalizacji, łączności, ratownictwa i organizacji służb ratowniczych.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

– umiejętności z zakresu obowiązującego na stopień żeglarza jachtowego (patrz wyżej – informacje o kursie na patent żeglarza jachtowego),
– manewrowanie jachtem morskim,
– korzystanie z polskich i angielskich pomocy i wydawnictw nawigacyjnych,
– korzystanie z urządzeń łączności ze szczególnym uwzględnieniem wzywania pomocy.