Żeglarz jachtowy

Kurs dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności

Uprawnienia żeglarza jachtowego:

Uprawnienia żeglarza jachtowego:

W ramach szkolenia zapewniamy:

YKP Gdynia realizuje plan szkoleniowy rekomendowany przez Polski Związek Żeglarski. W ramach kursu nauczysz się następujących zagadnień:

WIEDZA TEORETYCZNA:

1. Przepisy

– przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

– prawo drogi,
– sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
– sygnały wzywania pomocy,
– znaki żeglugowe,
– wypadki i awarie – zasady postępowania,

– podstawowe wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
– etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Budowa i obsługa jachtu

– nazewnictwo części składowych jachtu śródlądowego,
– zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.

3. Teoria żeglowania

– wiatr rzeczywisty i pozorny,
– kursy jachtu względem wiatru,
– siły działające na jacht,
– zawietrzność i nawietrzność,
– współpraca żagli,
– działanie steru,
– stateczność jachtu.

4. Locja

– oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
– żegluga na rzece,
– informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
– wiadomości o:

– oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
– księgach locji,
– spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
– mapach morskich.

5. Ratownictwo

– środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
– informacje o ratownictwie na wodach morskich:

– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
– ratownictwo brzegowe,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
– żegluga w niebezpiecznych warunkach.

6. Teoria manewrowania

– zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
– umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

7. Meteorologia

– wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
– znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
– niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
– znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
– umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

8. Zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego: taklowanie jachtu, klar jachtu, obsługa żagli, osprzętu i urządzeń na jachcie, zasady cumowania itp.

2. Prace bosmańskie – umiejętność wiązania węzłów żeglarskich, podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.

3. Umiejętność wykonania manewrów jachtem

1. manewry podstawowe:

– zwrot przez sztag,
– zwrot przez rufę,
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– alarm „człowiek za burtą”.

2. manewry dodatkowe:

– stawanie w dryf,
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– stawanie na kotwicy,
– zejście z kotwicy.

4. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.