Obchody 100-lecia

Sto lat dla Polski

Harmonogram Obchodów 100-lecia YKP Gdynia

YACHT KLUB POLSKI 100 LAT

YACHT KLUB POLSKI powstał w 1924 r. Od samego początku integralną częścią, założonego w Warszawie, klubu był Oddział Morski w Gdyni. I to właśnie od niego wywodzi swój początek obecny YACHT KLUB POLSKI GDYNIA.

W 2024 r. będzie on zatem obchodził jubileusz 100-lecia powstania, który jest jednocześnie jubileuszem 100-leciem Klubu pracy dla Polski. Chcielibyśmy bardzo mocno to podkreślić organizując obchody 100-lecia YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA.
Wystarczy tylko przypomnieć, że wśród naszych członków byli tacy ludzie jak choćby admirał Józef Unrug, legendarny obrońca Wybrzeża w 1939 r. czy gen. Mariusz Zaruski pionier nie tylko polskiego żeglarstwa, ale i taternictwa. To oni stawiali zręby Polski Morskiej.

Dzięki naszym żeglarzom biało-czerwona bandera była godnie reprezentowana na morzach i oceanach świata. Wielu z naszych członków dało dowody najwyższej miłości do Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej czy trudnych latach Polski Ludowej.
Dzisiaj YKP GDYNIA również stara się służyć Polsce propagując na co dzień żeglarstwo wśród polskiego społeczeństwa. Nasi członkowie z dumą i sukcesami reprezentują kraj w międzynarodowych regatach.

W akcie założycielskim Yacht Klubu Polski zapisano m.in.: „Chcemy, aby mężowie i niewiasty, oficer i żołnierz polski, młodzież nasza, akademicy i harcerzy wyszli z ciasnych i dusznych miast, z ubogich osad i wsi na przestrzenie wód i poczęli zdobywać żywioł wodny, iść z wiatrami w zawody, przebywać nieznane przestrzenie, zdobywać świat nowy i ciekawy.

Sport żaglowy rozwinie w młodzieży naszej typ Polaka o szerokiej klatce piersiowej i o szerokiej duszy. Przysposobi, zahartuje do ponoszenia trudów w czasie wojny, gdy obrona granic Rzeczypospolitej tego zażąda. Chcemy iść ku bursztynowym brzegom Bałtyku, przygotowani do opanowania go i wyszkoleni w sztuce żeglarskiej. Chcemy stać się narodem żeglarskim, który potrafi z dumą rozwinąć swoja banderę państwową. Sport żeglarski wytworzy typ ludzi twardych, umiejących spojrzeć w oczy każdemu niebezpieczeństwu, wyrobi człowieka odważnym i śmiałym, o mocnych nerwach.”.
Te słowa – pomimo upływu stu lat – nie straciły na aktualności i są dla nas ciągle ważnym zobowiązaniem. Do pracy. Dla Polski.

Kalendarium obchodów

Ogłoszenie obchodów.

– zamieszczenie na stronie internetowej i Fb,
– list do członków klubu.

– ceremonia rozpoczęcia sezonu żeglarskiego,
– wizyta żaglowca „Generał Zaruski”,
– odsłonięcie pamiątkowej tablicy Admirała Józefa Unruga w Alei Żeglarstwa Polskiego,
– konferencja prasowa poświęcona jubileuszowi,
– start strony internetowej obchodów.

Prezentacja YKP GDYNIA lokalnej społeczności i środowisku żeglarskiemu.

– festyn żeglarski,
– prezentacja wystawy przedstawiającej dorobek klubu,
– dystrybucja ulotki informacyjnej,
– regaty 100-lecia YKP Gdynia.

– ceremonia zakończenia sezonu żeglarskiego,
– uroczysta akademia żeglarska 100-lecia YKP Gdynia (z uhonorowaniem zasłużonych dla klubu) w centrum Kultury KONSULAT Gdynia godz. 18.00
– Spotkanie żeglarskie godz. 19.00 centrum Kultury KONSULAT
– spotkanie żeglarskie

Prezentacja dorobku YKP Gdynia w środowisku YKP.

– prezentacja wystawy przedstawiającej dorobek Klubu,
– dystrybucja ulotki informacyjnej,
– opracowanie albumu jubileuszowego,
– wodowanie albumu i jego dystrybucja,
– realizacja filmu jubileuszowego,
– ogłoszenie zakończenia jubileuszu.

Wspomnienia