Historia

Yacht Klub Polski – tradycja, prestiż, nowoczesność – poznaj naszą bogatą historię. Żeglujemy od 1924 roku. Czy wiesz, że komandorem honorowym YKP był prezydent Ignacy Mościcki?


Historia...

A. Aleksandrowicz „Stadion” nr 31, grudzień 1924 r. A. Aleksandrowicz

W zmartchwychwstałej Wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak i w innych krajach, rozwinął się, wywołany i naglony potrzebami życia państwowego i społecznego, sport we wszelkich jego przejawach: To też w kraju naszym, posiadającym wybrzeże morskie i obfitującym w masy rzek i jezior istnieje i działa 30 towarzystw i klubów wioślarskich. Jednakże samo tylko wioślarstwo nie zaspakaja szerokiego polotu natury Polaka. Na wodach naszych pojawiły się łodzie z żaglem. Posiadacz takiej łodzi, często lekkiej i właściwej, a często ciężkiej i niezgrabnej, o żaglach różnych form i wymiarów, staje bez należytego przygotowania do walki z żywiołem wodnym i wiatrem jednocześnie. Jednakże te łodzie z białemi żaglami, pojedyńczo krążące po wodach naszych i zapał jednostek nimi kierujących, nie dadzą wyniku bez zorganizowania tego przejawu życia w pewne ściśle ujęte formy, zasady naukowe i praktyczne. A że przejawy tego są potrzebą życiową i natury stwierdza fakt samorzutnego pojawienia się wokół białych żagli. Nikt ich do tego nie zmusza, nikt ich za to nie wynagradza.

Grono osób bliskich i należących do Ligi Żeglugi Morskiej i Rzecznej, tj. ci obywatele, których ożywia idea morza polskiego i żeglugi, postanowiło ująć w całość rozbieżne dążenia do uprawiania żeglarstwa i nadać im właściwy kierunek. W tym celu zorganizowany został i powołany do życia POLSKI YACHT – KLUB

Yacht Klub Polski został oficjalnie zarejestrowany w organach administracji państwowej 10 grudnia 1924 r. Akcję rozpoczęli żeglarze z Warszawy pod przewodnictwem Antoniego Aleksandrowicza, który był też jednym z czterech założycieli i pierwszym prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Komandorem Yacht Klubu Polski został gen. Mariusz Zaruski. M. Zaruski

Od samego początku celem organizatorów było stworzenie Oddziału Morskiego w Gdyni. Jego pierwszym komandorem został ówczesny komandor Marynarki Wojennej Józef Unrug. Wkrótce zbudowany został przy Basenie Prezydenta niewielki pawilon klubowy Oddziału Morskiego oraz magazyn na sprzęt.

Swój dynamiczny rozwój Oddział Morski Yacht Klubu Polski zawdzięcza staraniom gen. Zaruskiego o rozwinięcie polskiego jachtingu morskiego. Warunkiem koniecznym do pływania morskiego było posiadanie morskich jachtów, których wtedy jeszcze w Polsce nie było. Pierwszym jachtem morskim, na którym została podniesiona bandera Yacht Klubu Polski był wybudowany w Szwecji „Carmen”. Natomiast pierwszy jacht klubowy to zakupiony w lipcu 1925 r. przez YKP slup „Witeź”.

Przez pierwsze lata istnienia Yacht Klub Polski Oddział Morski w Gdyni administrowany był w Warszawie. Pełną samodzielność uzyskał aktem z dnia 1 marca 1928 r. stając się pierwszym polskim klubem morskim. Członkowie Klubu pod dowództwem gen. M. Zaruskiego i kmdr Filanowicza odbywali rejsy dalekomorskie do portów Danii, Norwegii, Francji, Anglii, Łotwy i Estonii. Historia...

W klubie rozpoczęto szkolenia, w wyniku których już w 1931 r. wręczono dyplomy kapitańskie pierwszym czterem wyszkolonym w Polsce kapitanom. W czerwcu 1933 r. Oddział Morski w Gdyni zorganizował pierwsze w historii polskiego jachtingu regaty pełnomorskie na trasie Gdynia – Ronne na Bornholmie. Trasa wynosiła około 170 Mm. Startowało w nich łącznie dziewięć jachtów, sześć z nich należało do Yacht Klubu Polski . Pierwszy przekroczył linię mety „Witeź” prowadzony przez Michała Laudańskiego, mając za sobą:

„Juranda” z kapitanem Czesławem Czernowskim
„Oriona” z kapitanem Zygmuntem Deyczakowskim
„Chochlika” z kapitanem Ludwikiem Lichodziewskim
„Irkę” z kapitanem Tadeuszem Konarskim

W 1935 r. Flotyllę Oddziału Morskiego tworzyło 17 jachtów, które do wybuchu wojny pływały w rejsach turystycznych i w regatach. W 1939 r. w regatach Round Gotland zwyciężył jacht „Admirał” dowodzony przez członka Oddziału Morskiego, porucznika Jerzego Juraha-Giedroycia. Było to pierwsze duże międzynarodowe zwycięstwo jachtingu polskiego.

W latach okupacji niemieckiej wszelka polska działalność sportowa, w tym również żeglarstwo, zostały zabronione. Naloty bombowe i ostrzały artyleryjskie zniszczyły prawie wszystkie jachty znajdujące się na Wybrzeżu. W walce z najeźdźcą śmierć poniosło wielu członków Oddziału Morskiego YKP. Tablica z frontu budynku upamiętnia niektórych z nich.

Zaświadczenie

Jeszcze w czasie działań wojennych, na skrawku wyzwolonej ziemi rozpoczyna się odbudowa żeglarstwa polskiego. Dnia 15 sierpnia 1945 r. odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego i na mocy jego uchwały w dniu 29.09.1945 r. reaktywowano Oddział Morski.

Yacht Klubu Polski Gdynia. Na jego pierwszego , powojennego komandora wybrano wojewodę gdańskiego Mieczysława Okęckiego.

Natychmiast przystąpiono do remontu zniszczonych w czasie wojny jednostek. W ten sposób w 1946 r. flotylla Oddziału Morskiego liczyła już około 25 wyremontowanych jachtów. Wznowiono też kursy i wykłady z żeglarstwa. W roku 1949 Pododdział Gdański YKP posiadał 90 członków.

Dokonana przez władze PRL zmiana struktury sportu oznaczała utratę wcześniejszej niezależności organizacyjnej klubu. W ten sposób w roku 1950 Yacht Klub Polski, a w tym i jego pododdziały, przerwał swoją działalność.

Oddział Morski był pierwszym reaktywowanym na wybrzeżu klubem żeglarskim. Miało to miejsce 25 listopada 1956 r. wraz z powołaniem jego zarządu. Komandorem klubu został dr Tadeusz Gerwel.

2 czerwca 1957 r. odbyła się podniosła uroczystość podniesienia bandery OM YKP Gdynia. Obecni byli na niej Minister Żeglugi prof. Stanisław Darski oraz wdowa po Generale – Izabella Zaruska. Z inicjatywy Oddziału Morskiego będący w trakcie odbudowy Basen Żeglarski otrzymał nazwę „Basen Żeglarski im. Generała Mariusza Zaruskiego”.

W czerwcu 1957 w regatach Kieler Woche dla jachtów morskich kpt. Zygfryd Perlicki na jachcie Kapitan zajął pierwsze miejsce. Natomiast w sierpniu tego samego roku odbył się pierwszy Międzynarodowy Tydzień Zatoki Gdańskiej.

14 czerwca 1959 roku Zarząd Oddziału Morskiego podczas walnego zebrania swych członków rozwiązał Oddział Morski YKP, a na jego miejsce utworzył prawnie samodzielny Yacht Klub Polski w Gdyni. Jego komandorem został dr Tadeusz Gerwel. Dnia 10 listopada 1959 roku YKP jako całość został przyjęty do Federacji „Żeglarz”. YKP Gdynia posiadał wówczas 223 członków.

Żeglarze Yacht Klubu Polski w Gdyni mimo trudności finansowych i stosunkowo słabego stanu technicznego jachtów, zobywali dobre miejsca w regatach międzyklubowych. W roku 1966 jachty YKP zdobyły siedem razy I miejsce, trzy razy II miejsce, raz III miejsce. W roku tym YKP ponownie znalazł się na I miejscu wśród klubów zrzeszonych w Federacji „Żeglarz”. W roku 1968 flotyllę Yacht Klubu Polski tworzyły: jachty pełnomorskie „IX Fala”, „Przygoda”, „Tajfun”, „Wodnik”, jachty zatokowe: „Bryzg”, „Bryza”, „Krab”, „Świteź”, „Perełka”, jachty mieczowe: 9 Cadetów, 3 Hornety, 1 Finn, 1 OK. Dinghy oraz pełnomorska łódż motorowa „Ratownik” i motorówka „Ania”.

W 1970 roku dokonane zostało wejście pod banderę Yacht Klubu Polski Sekcji Żeglarskiej MZKS Arka. W ten sposób flotylla YKP Gdynia powiększyła się między innymi o jachty: kecz „Jana z Kolna”, slup „Dragon” i „Atol” oraz wiele innych jednostek mieczowych. W sezonach żeglarskich 1970/71 członkowie Klubu startowali 54 razy w regatach. W dwudziestych międzynarodowych eliminacyjnych regatach do Mistrzostw Świata juniorzy: Dubiela i Rosiński zakwalifikowali się na jachtach typu Hornet do Mistrzostw Świata. Medal 1974

Dnia 25 września 1972 roku podpisano umowę między Yacht Klubem Polski w Gdyni a Dyrekcją Polskich Linii Oceanicznych o przyjęcie Klubu wraz z jego flotą i wszystkimi obiektami pod protektorat tego przedsiębiorstwa – jednego z największych morskich armatorów Europy. Dzięki finansowemu wsparciu jachty YKP odniosły więcej sukcesów w regatach. W 1972 zdobyto: 6-krotnie I miejsce, 10-krotnie, II miejsce, 8-krotnie III miejsce. W latach następnych PLO zakupiło „Blizzarda” i „Witezia II”.

W 1974 r. Klub przenosi swoją działalność do drewnianego baraku w zachodniej części basenu portowego w Gdyni w związku z inwestycją budynku nowego obiektu – obecnej siedziby Klubu. W 1976 r. rozpoczyna się budowa nowego budynku klubowego. Odznaka 50-lecia

Wiosną 1977 r. dyrekcja „Dalmoru” podejmuje decyzję o pozbyciu się „Jana z Kolna” – niestety Klubowi nie udaje się wejść w jego posiadanie. Zostaje on przekazany GSR „Nauta”.

W tym samym roku, w punktacji regatowej kapitanów przyznano kpt Eugeniuszowi Kossakowskiemu I miejsce w klasie QT oraz w klasyfikacji ogólnopolskiej II miejsce w III grupie IOR.

Rok 1978 przyniósł znaczne powiększenie flotylli klubowej. W efekcie flotylla wynosiła: 16 jachtów balastowych, 3 łodzie motorowe,12 bojerów DN, 2 katamarany klasy Tornado, 48 jachtów mieczowych. Najważniejszym wydarzeniem roku 1979 było przyjęcie nowego pawilonu klubowego.

Od 1981 roku wstrzymane zostały dotacje, jakie YKP otrzymywał od innych przedsiębiorstw resortu gospodarki morskiej. Działalność oparła się wyłącznie na dotacjach PLO i władz sportowych. Wprowadzono do eksploatacji 5 nowych jachtów morskich (m.in. „Kneź” – typ Conrad 44) i 8 łodzi mieczowych. Flotylla YKP pod koniec 1981 roku wynosiła 91 jednostek, w tym 20 jachtów balastowych. Na odnotowanie zasługują wyniki uzyskane w klasach olimpijskich (m.in. I miejsce w klasie Soling dla załogi Jacka Ludwiczaka, srebrny medal w Mistrzostwach Polski w klasie Tornado – załoga Roman Paszke i Włodzimierz Tosik). Duże sukcesy w tych klasach na Mistrzostwach Polski odniesiono też w roku 1982. Powołano finansowany przez GOZŻ ośrodek regatowy w klasie Soling przy YKP Gdynia. Klub cały czas prowadził szeroką działalność szkoleniową zarówno dla dzieci jak i młodzieży m.in. obozy w Szarlocie.

Rok 1983 przyniósł sukcesy w morskim żeglarstwie regatowym m.in. dzięki wynikom uzyskanym przez jacht „Kneź” z kpt Władysławem Beyerem. W sezonie 1984 jacht ten uczestniczył we wszystkich regatach okręgowych i centralnych zdobywając 2 razy I miejsce, 2 razy II miejsce, 3 razy III miejsce i IV miejsce w prestiżowej imprezie MŻMP.

Ponieważ nie weszła w życie długo oczekiwana ustawa o zasadach finansowania sportu, Klub borykał się już od kilku lat z problemami finansowymi. Przeżywając kryzys przedsiębiorstwo PLO pomagało klubowi w sposób nierównomierny. Brak dobrego sprzętu i zmniejszenie kadry trenerskiej negatywnie wpłynęły na wyniki osiągane w regatach. Wyjątkiem była klasa Optimist. Dzięki intensywnej pracy trenerskiej na obozach szkoleniowych pływający na nich juniorzy zdobywali lepsze miejsca, niż w poprzednich sezonach.

W 1986r. największe sukcesy osiągnęli zawodnicy: Adam Liszkiewicz i Ireneusz Ziorkiewicz pływający w klasie Tornado oraz Katarzyna Mołas, Aleksandra Wakuła w klasie Cadet. Wśród jachtów morskich sukcesy odnosił s/y „Kneź”.

We wrześniu 1987 roku powołano Morski Ośrodek Szkolenia Regatowego PZŻ przy YKP Gdynia. Na kierownika powołano kpt. Zygfryda Perlickiego. Duży nakład pracy MOSR zaowocował Mistrzostwem Polski w 1988r. zdobytym przez jacht „Bezan” pod dowództwem Adama Liszkiewicza. Pod banderę YKP włączył się jacht klasy Micro s/y „Kumpelka” (T. Komornicki, J.Kaczorowski) – był to najlepszy jacht tej klasy na świecie i najlepsza załoga – zdobył Puchary Polski, Francji, Niemiec i Europy. Warto nadmienić iż członkowie MOSR-u własnymi siłami wybudowali dwa jacht klasy QT (Aquila i Lotny), które w późniejszych latach osiągały szerg sukcesów na regatach krajowych i zagranicznych.

Ze znacznymi sukcesami zakończyli sezon żeglarze olimpijscy: tytuł I wicemistrzów Polski dla Marka Chociana i Zdzisława Staniula w klasie „470”, II miejsce w Mistrzostwach Polski w klasie „Tornado” dla Adama Liszkiewicza oraz wiele innych osiągnięć. Dzięki nim w klasyfikacji Pucharu Polski YKP w Gdyni skoczył z odległej 56 pozycji do pierwszej dziesiątki.

Rok 1990 przyniósł rozwiązanie wieloletniej umowy sponsorskiej z PLO. Nowa sytuacja finansowa zmusiła YKP Gdynia do drastycznych ograniczeń i poszukiwania innych form finansowania żeglarstwa. Na szczęście nie obniżyło to poziomu sportowego załóg. W klasie Cadet Małgorzata Vogt i Dorota Kreft zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata w Pucku.

W 1992 r. komandor Klubu Ludwik Vogt, który powołany został na Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego i zrezygnował z pełnienia funkcji komandora w Klubie.

Na czoło wszystkich trudnych problemów w roku 1993 wysunęła się sprawa uwłaszczenia terenu. Pomimo starań Klubu nie udało się rozwiązać kwestii z właścicielem terenu i budynku – PZŻ-tem. Powoli głównym problemem Klubu staje się także stan techniczny jachtów, które z powodu intensywnej eksploatacji i wieku wymagają coraz to większego nakładu pracy i coraz większych finansów.

Sukcesem YKP Gdynia w 1995 r. było zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski jachtów kilowych QT – jednej czwartej tony – przez jacht Aquilla pod komendą Czesława Perlickiego.

Rok 1996 był bardzo trudnym sprawdzianem solidarności klubowej członków. Polskie Linie Oceaniczne – do niedawna sponsor Klubu – postawił warunek: „albo YKP Gdynia odkupi jachty po cenie określonej przez rzeczoznawcę, albo jachty zostaną sprzedane w drodze licytacji na rynku”. W wyniku akcji klubowej zebrano od członków jako darowizny 1/3 kwoty na wykupienie jachtów, a na pozostałą część zaciągnięto kredyt. Następnie, aby spłacić kredyt, przyjęto plan sprzedaży niektórych jachtów, które były najmniej popularne wśród członków, bądź wymagały znacznych remontów. Sprzedano kolegom klubowym jachty „Witeź II” i tornado oraz sprzedano do Klubu Kolejowego w Iławie 5 jachtów typu Skipper. Sprzedano też częściowo wyremontowany jacht Opal – kupiony do remontu parę lat wcześniej nigdy pod banderą Klubu nie pływał. Odznaka 75-lecia

W roku 1998 sport wyczynowo w naszym klubie uprawiało 48 zawodników, z czego trzech objętych było przygotowaniami do olimpiady „Sydney 2000” oraz następnych trzech do olimpiady „Ateny 2004”.

Oprócz kadrowiczów olimpijskich posiadaliśmy jeszcze 5 zawodników, którzy byli powołani do kadry narodowej i makroregionalnej co dawało nam w sumie 11 kadrowiczów. Poza 48 zawodnikami szkoliliśmy 50 adeptów w Szkółce Żeglarskiej.

Warte podkreślenia jest również powołanie w owym czasie, wspólnie z Z.S.O. nr 4 i ze Szkołą Podstawową nr 41, dwóch Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS). Szkolenia na wodzie w tych UKS odbywają się do dnia dzisiejszego na bazie kadry trenerskiej YKP GDYNIA.

rok 1998

Jan Goździkowski