Identyfikacja

Całościowa Identyfikacja Klubu

Wyciąg ze Statutu (fragmenty Rozdziału I):

§ 1
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę : „YACHT KLUB POLSKI GDYNIA”, – pisaną dużymi literami o kolorze granatowym na białym tle. Nazwa Stowarzyszenia w skrócie posiada postać: YKP Gdynia. Nazwa Stowarzyszenia YKP jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP.

Napis

§ 6
Klub używa bandery, proporca, godła i pieczęci:
1. Bandera Klubu jest flagą o dwóch pasach poziomych – górnym białym, dolnym czerwonym, z wcięciem trójkątnym na brzegu przeciwległym do drzewca, z godłem państwowym umieszczonym na środku pasa białego oraz z krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką niebieską nie przylegającą do krzyża czerwonego. Krzyż ukośny umieszczony jest na białym pasie, w górnej części przy drzewcu.

Bandera
Bandera Klubu

2. Proporcem Klubu jest biała trójkątna flaga o stosunku ramion trójkąta do podstawy jak 3:1 Na proporcu umieszczony jest wyżej opisany krzyż ukośny.

Proporzec
Proporzec Klubu

Proporzec Komandora YKP Gdynia
Proporzec Komandora Klubu

Proporzec Komandora YKP
Proporzec Komandora Yacht Klubu Polski

3. Godłem klubu jest biała tarcza z krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym, o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką niebieską nie przylegającą do krzyża czerwonego, w otoku wieńca złotego i z wizerunkiem skrzyżowanych dwóch kotwic.

Godło
Godło Klubu

4. Klub używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku : Yacht Klub Polski Gdynia, na konturze godła umieszczonego pośrodku pieczęci.

Pieczęć
Pieczęć Klubu

5. Klub posiada odznakę członkowską, która jest odzwierciedleniem proporca klubowego.

§ 7
Jachty stanowiące własność klubu maja obowiązek noszenia bandery YKP.
Dopuszczalne modyfikacje w wyglądzie znaku graficznego YKP Gdynia
(opracowanie G. Ryszko, współpraca M. Dworakowski)

Wersja podstawowa znaku
Wersja podstawowa logo

Wersja podstawowa znaku - druk dwukolorowy
Wersja podstawowa logo – druk dwukolorowy

Wersja podstawowa znaku - druk jednokolorowy
Wersja podstawowa logo – druk jednokolorowy

Wersja wariantowa znaku
Wersja wariantowa znaku

Wersja wariantowa znaku - druk jednokolorowy
Wersja wariantowa znaku – druk jednokolorowy

Wersja wariantowa znaku - wersja angielska
Wersja wariantowa znaku – wersja angielska

Pobierz Pobierz logo w formacie CDR 8