Kurs radiooperatora SRC

Szkolenie na certyfikat radiooperatora bliskiego zasięgu (radio VHF)
Obecnie przepisy wymagają aby każdy jacht morski posiadał radio VHF. Jeśli chcesz prowadzić taki jacht po morzu, wymagane jest abyś posiadał kompetencje i uprawnienia do posługiwania się tym radiem. Do tego celu służy certyfikat SRC.Zapraszamy na jednodniowy kurs kończący się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu SRC.Podczas szkolenia omówiony zostanie systemem komunikacji GMDSS, wyjaśnimy działanie i obsługę EPIRBu, Navtexu oraz Radia VHF z przystawką DSC. Poznacie procedury komunikacji w sytuacji niebezpieczeństwa oraz jak postępować w przypadku nieumyślnego wezwania pomocy przez radio lub EPIRB. Każdy będzie miał okazję poćwiczyć obsługę radia oraz komunikację w sytuacji niebezpieczeństwa.

 

Cena: 550 zł
Koszt dodatkowy – wydanie certyfikatu SRC: 200 zł.

Miejsce szkolenia – sala wykładowa al. Jana Pawła II 11, Gdynia (budynek Yacht Klubu Polski Gdynia)

Radia VHF – szkolimy na najnowszym modelu radiostacji firmy Standard Horizon. Radiotelefony zostały przygotowane na nasze zamówienie, dzięki czemu możemy w sali przećwiczyć w praktyce wszystkie alarmy wzywania pomocy z wykorzystaniem przystawki DSC.