Nazwy

W ciągu ponad wielu lat swego istnienia Yacht Klub Polski Gdynia kilkakrotnie zmieniał nazwę.

  • Polski Yacht Klub, Oddział Morski w Gdyni – 1924 r.
  • Yacht Klub Polski, Oddział Morski w Gdyni – 1925 r do wybuchu wojny. Oddział Morski YKP reaktywowano 29 IX 1945 r. i pod tą nazwą działał do 24 IV 1949 r.
  • Związkowy Yacht Klub Polski, Oddział Morski w Gdyni – od 24 IV 1949 r. do zawieszenia działalności w 1950 r.
  • Oddział Morski Yacht Klubu Polski – od reaktywowania 25 IX 1956 r. do 14 Vi 1956 r.
  • Yacht Klub Polski w Gdyni od 14 VI 1959 r. do 25 IX 1972 r.
  • Yacht Klub Polski w Gdyni przy Polskich Liniach Oceaniczych – w skrócie YKP w Gdyni od 25 IX 1972 r. do 22 X 1992 r.
  • Yacht Klub Polski w Gdyni od 22 X 1992
  • Yacht Klub Polski Gdynia od 3.10.2002
  • wersja angielska: Yacht Club of Poland Gdynia

WAŻNE!

Yacht Klub Polski jest CZYJ, a nie JAKI, tak więc odmieniając NIE mówimy Yacht Klubu Polskiego ale Yacht Klubu Polski.